Article

 อุบัติเหตุ!! เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กล้องสำหรับบันทึกเส้นทาง บันทึกเหตุไม่คาดฝันที่คุณไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ระหว่างขับขี่และคุณไม่สามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่

ให้กล้องหน้ารถตัวนี้เป็นพยานปากเอกให้คุณดีกว่า

ในการขับขี่ยานพาหนะ  ปฎิเสธไม่ได้ว่าผู้ขับขี่ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งที่เป็นฝ่ายกระทำและถูกกระทำ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีกรณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยกฏหมายหลักฐานที่สำคัญที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานบุคคลก็คือ วีดีโอบันทึกเหตุการณ์ กล้อง Necker สามารถเป็นพยานสำคัญบันทึกภาพที่มีรายละเอียดได้ถึงระดับFull HD

ทำไมพาหนะทุกคันควรติดตั้งกล้องบันทึกภาพ ”Necker”

การบันทึกเหตุการณ์ขณะขับขี่ยานพาหนะ  เป็นเหมือนการจดบันทึกประจำวันให้กับพาหนะ นั้น ๆ ในแต่ละวัน  เส้นทางการเดินทางในแต่ละวัน เพราะการขับขี่ยานพาหนะนั้น  เปรียบได้กับการที่เราเอาชีวิตไปเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ขับขี่เอง และรวมทั้งความประมาทที่เกิดจากผู้ที่ใช้เส้นทาง นั้น ๆ ด้วยกัน  ยามที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น  มนุษย์ทุกคนจะมีสัญชาติญาณการเอา     ตัวรอด  และเมื่อเวลาที่ต้องใช้หลักยุติธรรมในการตัดสินข้อพิพาท  พยานที่สำคัญที่เป็น  หลักฐานที่มีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือ ภาพบันทึกเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งกล้องบันทึกภาพ “Necker” สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานสำคัญได้ด้วยคุณภาพของการบันทึกภาพในระดับ   Full HD (1080p) ซึ่งจะสามารถบันทึกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นรูปพรรณสัณฐานของพาหนะคู่กรณี โดยที่สีไม่ผิดเพี้ยน, รายละเอียดของตัวอักษร ป้ายทะเบียนรถ ป้ายชื่อถนน รวมทั้งองค์ประกอบรอบข้างได้อย่างชัดเจน ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน

ประโยชน์ที่ผู้ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ”Necker” จะได้รับ

ในกรณีพาหนะทั่วไป

    – ใช้บันทึกภาพการเดินทางในแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนเส้นทาง  เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขับขี่โดยไม่มีการวางแผน

    - ในกรณีที่เกิดการเฉี่ยวชนในขณะขับขี่  ผู้ขับขี่ที่ติดกล้องบันทึกภาพ”Necker” สามารถนำภาพไปใช้อ้างอิงกับทางตัวแทนประกันภัยได้ ในกรณีที่เรามิได้เป็นผู้ประมาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระที่เพิ่มขึ้นจากการที่ทางบริษัทประกันภัย อาจเรียกเก็บเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นในปีถัดไป

    – ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้น ภาพบันทึกเหตุการณ์จะเป็นหลักฐานสำคัญในการบ่งชี้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ ”Necker” เพราะลายระเอียดของภาพที่มีความคมชัดนั้นสามารถบันทึกรายละเอียดของคู่กรณีได้อย่างชัดเจนไม่ผิดเพี้ยน เช่นสีของรถ รูปพรรณสันฐานของคู่กรณี สถานที่ๆ เกิดเหตุ

ในกรณีหน่วยงาน ห้างร้าน หรือสถานประกอบการที่ต้องใช้พาหนะเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ

      – สำหรับธุรกิจที่ใช้พาหนะเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมาตรการการรักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้เพื่อความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ รวมทั้งควบคุมบุคลากรและค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นๆ

     - บริการรถขนส่งสาธารณะ ควบคุมวินัยการขับรถของพนักงาน  ไม่ให้ขับด้วยความประมาท โดยผู้ว่าจ้างสามารถตรวจพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานได้จากกล้องบันทึกภาพ”Necker” เพื่อป้องปรามความคึกคะนองของพนักงาน  เพราะสำหรับการขนส่งสาธารณะแล้วความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด    ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการถึงแก่ชีวิตนั้น  หากไม่มีการบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคดี ในกรณีที่ความผิดไม่ได้เกิดจากทางเรา เราสามารถใช้อ้างอิงได้

      – ธุรกิจที่มีตัวแทนการขายที่ต้องใช้พาหนะในการประกอบธุรกรรม หน่วยงานที่มีตัวแทนการขายโดยให้มีการเบิกค่าน้ำมัน  หากผู้ประกอบการติดตั้ง กล้องบันทึกภาพ ”Necker” ก็จะสามารถควบคุมงบประมาณส่วนนี้ไม่ให้รั่วไหล และปรับให้มีความเหมาะสมได้

       -หน่วยงานเฉพาะด้านอื่นๆ  เช่นหน่วยกู้ภัย  สามารถใช้ภาพบันทึกเหตุการณืเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐฯ , โรงเรียน  ติดตั้งเพื่อความอุ่นใจของผู้ปกครองที่จะให้บุตรหลานใช้บริการรถโรงเรียน โดยการส่งภาพบันทึกการเดินทางในช่วงเวลานั้น ๆ ให้กับผู้ปกครองที่ต้องการ ฯลฯ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

A.ทำไมจึงควรเพิ่มเงินเพื่อซื้อกล้องที่มีคุณภาพดีกว่า ?

B.เมื่อเกิดเหตุขึ้น กล้องที่คุณภาพในการบันทึกภาพต่ำ อาจไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เหตุเกิดในตอนกลางคืน ที่ที่มีแสงน้อย  กล้องที่คุณภาพในการบันทึกต่ำ ไม่สามารถเก็บรายละเอียดปลีกย่อย หากแต่มีความสำคัญได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

…………………………………………………………………………………………………………………………….

A.อายุการใช้งานและความคงทนของกล้องสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหรือไม่?

B.กล้องหน้ารถที่ดีต้องเด่นในเรื่องทนความร้อน เพราะสภาพประเทศไทยเป็นเขตร้อนหากรถต้องจอดทิ้งไว้กลางแจ้งด้วยนั้น จะทำให้อุณหภูมิในรถสูงขึ้นมากการซื้อกล้องที่อายุการใช้งานสั้นจะทำให้ต้องซื้อเปลี่ยนบ่อยการลงทุนซื้อกล้องที่มีอายุการใช้งานยาวจะเป็นการซื้อที่คุ้มค่ากว่า

…………………………………………………………………………………………………………………………….

A.ทำไมจึงควรเพิ่มเงินเพื่อซื้อกล้องที่มีการรับประกันสินค้า?

B. การซื้อกล้องที่มีการรับประกัน ย่อมดีกว่า ซื้อกล้องไม่มีรับประกันเพราะอุปกรณ์อีเลกโทรนิกส์ทุกชนิดนั้น อาจเกิดข้อผิดพลาดได้หากไม่มีการรับประกันย่อมเสี่ยงต่อการลงทุนซื้อสินค้า

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

คุณสมบัติ การถ่ายภาพ กล้องNeckerไฟล์ระดับ FHD 1920*1080p การบันทึกไฟล์ระดับHDขึ้นไปนั้น ต้องใช้ความละเอียดสูงมากทำให้เกิดความร้อนในตัวเครื่องสูง ดังนั้นตัวกล้องต้องออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนโดยเฉพาะ กล้องตามท้องตลาดทั่วไปคุณสมบัติไม่ตรงตามจริง จากกล่องระบุว่า FHD แต่เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพจริงๆแล้วระดับ VGA เท่านั้น
การมองเห็นกลางวัน/กลางคืน อาศัยค่ารูรับแสงที่กว้างทำให้มองเห็นได้ชัดแม้ในที่มืด มีเซนเซอร์ช่วยในการปรับแสง มีไฟ LED เพื่อช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืน แต่อาจทำให้เสียทัศนวิสัยในการขับรถ
แบตเตอรี่ ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถทำงานได้โดยเสียบเข้ากับที่เขี่ยบุหรี่โดยตรง ทำให้หมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือแบตเตอรี่ถูกความร้อนเมื่อรถยนต์จอดกลางแดด ทำงานโดยเสียบเข้ากับที่เขี่ยบุหรี่>>แบตเตอรี่>>กล้อง ข้อเสียคืออายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่
เลนส์ ทำจากกระจก 6 ชั้นหมดปัญหาเรื่องเลนส์ละลายเมื่อถูกความร้อน กระจก 1 ชั้น พลาสติก 5 ชั้น ทำให้เมื่อใช้ไปซักพักนึง พลาสติกถูกความร้อนทำให้ระเหย เลนส์จึงมัว เมื่อภาพไม่ชัดก็ไม่ต่างอะไรจากกล้องที่พังแล้ว
ตัวกล้อง/วัสดุ ทำจากพลาสติกกันความร้อน ขนาดของกล้องออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนในโหมดFHD โดยเฉพาะ วัสดุไม่สามารถทนความร้อนที่สูงได้
อายุการใช้งาน/การรับประกัน อายุการใช้งานขั้นต่ำ 3 ปี รับประกัน 1ปี หากเครื่องขัดข้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที(ตามเงื่อนไขการรับประกัน) อายุการใช้งานราว 3 เดือน รับประกันเป็นการซ่อม
การเปิด/ปิดเครื่อง เปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถ และปิดเครื่องเองหลังจากที่ดับเครื่องยนต์ไปแล้ว 10 วินาที(ใช้ไฟในตัวเครื่อง shut down อัตโนมัติทำให้กล้องไม่พังเร็ว) มีปุ่มเปิดปิดเครื่อง เนื่องจากมีแบตเตอรี่ในตัว หากดับเครื่องกล้องยังคงไม่ดับถ้าแบตยังไม่หมด
สัญญาณgps จุดเด่นคือไม่รบกวนสัญญาณ GPS รบกวนสัญญาณ GPS
มุมมอง 120องศา 90 องศา
Support มีรูปแบบบริษัทรองรับ เป็นบริษัทที่ตั้งมาเพื่อด้านนี้โดยเฉพาะ รองรับทั้งเครือข่าย online ลงทะเบียนรับประกันสินค้า เครดิต และเน้นบริการหลังการขาย -
การต่อไฟล์ การต่อระหว่างไฟล์ต่อเนื่อง ทำให้เมื่อเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่อง การต่อไฟล์กระตุกหรือดีเลย์ราว2วินาทีอาจทำให้พลาดวินาทีสำคัญเมื่อเกิดเหตุ
หมายเหตุ เป็นกล้องหน้ารถที่คุณภาพดีที่สุด ณ ปัจจุบัน คุณภาพไม่ตรงที่ระบุไว้เมื่อทดลองใช้

2 thoughts on “Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>